En fast leverandør

Vi har valgt oss en fast leverandør når det gjelder kontormateriell og det er vi veldig tilfredse med. Han kjenner oss og våre behov og prøver ikke å selge på oss mer enn det vi strengt tatt trenger. Vanligvis leverer han materiell for ca et kvartal av gangen. Det betyr at når det nærmer seg […]