En fast leverandør

Vi har valgt oss en fast leverandør når det gjelder kontormateriell og det er vi veldig tilfredse med. Han kjenner oss og våre behov og prøver ikke å selge på oss mer enn det vi strengt tatt trenger. Vanligvis leverer han materiell for ca et kvartal av gangen. Det betyr at når det nærmer seg et kvartal så vet vi at han tar kontakt med oss for å fylle opp lagrene våre. Han har tilbudt seg å levere mindre og oftere, men kvartalsvis passer oss helt utmerket.

En annen fordel med fast leverandør er at vi med god samvittighet kan si nei takk til alle andre henvendelser.

About the author: info